Vi utfører diverse service tjenester til bedrifter

Utleie av personell

Industrirørlegging & Sveis

Service&vedlikehold av maskiner å utstyr.

Produsere nytt utstyr eller reparasjon av gammelt.

Ventilasjonsavtrekk/tiluft/viftemontasjer