Personvernerklæring for JH mekaniske AS

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter enkeltpersoner har etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) ved slik behandling.

Daglig leder Jon-Helge Lilleng er på vegne av JH Mekaniske AS behandlingsansvarlig for bedriftenes behandling av personopplysninger

Hvordan vi sikrer ditt personvern.

Hvilke personopplysninger vi behandler

Vi behandler blant annet opplysninger som navn, postadresse e-postadresse, telefonnummer, fødselsnummer, kredittopplysninger og IP-adresser.
Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres ifm at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å gi regnskapsfører og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Når sletter vi personopplysningene

Opplysninger vi har mottatt behandles i våre systemer så lenge din virksomhet er kunde/leverandør/forretningsforbindelse til JH Mekaniske AS .

Vi oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre produkter og eller tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

Opplysninger vi etter Bokføringsloven og Arkivloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 eller 10 år iht. lovens krav.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vårt oppdrag. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Hvordan vi sikrer dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen under for å få utlevert dine personopplysninger.

Media

Hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for “Husk meg”, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Ved hjelp av Google Analytics (GA) samler Google inn opplysninger fra hvert besøk gjort på vår nettside. Dette slik at vi ser og kan analysere antall besøk på siden og hvordan sidene blir brukt.

Google samler inn blant annet informasjon om hvilken nettleser du bruker, hvilken mobil du bruker og hvor du befinner deg i Norge. Men Google samler ikke inn personlige opplysninger i den grad at man kan spore hvem du er.

Du kan se Google Analytics sin egen GDPR side her: https://policies.google.com/privacy/

Vi bruker informasjonskapsler for remarketing og visning i Google sitt displaynettverk. Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics, kan du gå til Google Analytics-bortkoblingssiden.

IP adresser. Denne informasjonen blir kun brukt til å vise hvor den besøkende er lokalisert grovt sett, IP-adressen er ikke synlig for oss med tilgang til data i Google Analytics.

Kontaktskjemaer

Vi lagrer feltene du fyller ut i skjemaene på våre sider. Det blir lagret så lenge det er nødvendig for å levere våre produkter og eller tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

Markedsføringsplattformer

Vi kan benytte oss av verktøy de forskjellige plattformene for markedsføring tilbyr. Det kan bety at de kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet. Du kan henvende deg til oss for informasjon om hvilke plattformer vi bruker og hva de mulig samler inn.

Rettighetene dine vedrørende opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på dette nettstedet eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender opplysninger om deg

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Vi bruker Google fonter på hjemmesiden av estetiske grunner for å sikre lik visning på tvers av enheter. Nettleseren din etablerer kontakt med Google sine servere for å laste ned fontene og da vil Google få beskjed om at din ip adresse har besøkt vårt nettsted, dette er ikke informasjon vi får tilgang til. Om du er innlogget på en googlekonto vil Google også motta den informasjonen. Les mer om Google håndtering av data de får igjennom web-fonter på følgende side: https://policies.google.com/privacy

Kontaktinformasjon

Send oss gjerne en e-post dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.

Ta kontakt med daglig leder i JH Mekaniske as, Jon-Helge Lilleng på e-post: jon-helge@jhmekaniske.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet:

E-post:
postkasse@datatilsynet.no

Telefon:
(+47) 22 39 69 00

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen av erklæringen er alltid tilgjengelig på vår nettside.

Rakkestad 10.06.2024